Handelsbetingelser

Opdateret 6/4/2023.

Nemberegner ejes af:

KM Learning ApS
Sømosevej 17
2740 Skovlunde
CVR: 37614483

Hvis du har spørgsmål til betingelserne, så kontakt: kasper@nemberegner.dk

Nemberegner forbeholder sig retten til at ændre alle betingelser med passende varsel.

Introduktion

Nemberegner leverer skræddersyede tilbudsberegnere som webapplikationer. Alle tilbudsberegnere udvikles til den enkelte kunde ud fra dennes behov og ønsker.

De følgende betingelser gælder for kunder, der har købt adgang til Nemberegners tilbudsberegner.

Når du indgiver en bestilling på en beregner, accepterer du hermed disse betingelser.

Ejerskab og brugsret

Tilbudsberegneren, som Nemberegner udvikler til kundens behov, ejes af Nemberegner. Kunden har brugsretten til tilbudsberegneren mod en månedlig betaling pr. bruger der har adgang til tilbudsberegneren.

Tilbudsberegneren (leveret af Nemberegner) må ikke bruges uden forudgående aftale mellem kunden og Nemberegner.

Deling og samarbejde

Nemberegners tilbudsberegner må kun bruges af den virksomhed der køber adgang til den og af de medarbejdere der er aftalt mellem kunden og Nemberegner.

Nemberegner forbeholder sig retten til at fjerne kundens adgang til tilbudsberegneren såfremt der er mistanke om at brugere der ikke har adgang til beregneren jf. aftalen mellem kunden og Nemberegner, tilgår tilbudsberegneren alligevel.

Betaling og opretholdelse af adgang

Kunden har kun adgang til tilbudsberegneren når alle betalinger er betalt rettidigt. Modtages betaling ikke rettidigt i forhold til fremsendte faktura, forbeholder Nemberegner retten til at fjerne adgangen til tilbudsberegneren uden varsel. Betalingsfristen aftales mellem kunden og Nemberegner.

Ansvar

Hverken Nemberegner eller nogen af deres ansatte eller licensgivere kan gøres ansvarlige for skader, der er forårsaget af softwaren, herunder men ikke begrænset til indirekte, hændelige, specielle skader eller følgeskader, eller erstatning for driftstab, erstatning for tab af økonomisk besparelse, indtægt eller data, der er afholdt af kunder eller tredjeparter, selvom udvikleren har rådgivet om muligheden for sådan erstatning. I tilfælde, hvor staten eller landet ikke tillader sådan begrænsning, begrænses ansvaret i alle tilfælde til prisen for den købte licens.

Garanti

Nemberegners tilbudsberegnere kommer med en 4 ugers garantiperiode. Inden for denne periode har kunden ret til at kræve rettelse af fejl eller udskiftning, hvis der er tale om ansvar fra Nemberegners side.

Sikkerhed

Nemberegner tager sikkerheden af personlige og andre fortrolige oplysninger meget alvorligt. Vi bruger alle slags forskellige teknologier for at sikre, at sikkerheden er den bedste. Vi sørger altid for, at vores system er opdateret med de nyeste sikkerhedsrettelser.

Personlige data og andre nyttige oplysninger lagres i en sikker cloud-database med begrænset adgang. Kun autoriserede medarbejdere har adgang til denne database.

Data fra tilbudsberegnere kan automatisk overføres til tredjepartssystemer, såfremt dette ønskes udviklet af kunden. Hvis ikke, så opbevares al data i databasen der ligger under tilbudsberegneren, og kan kun tilgås af kunden og autoriserede medarbejdere hos Nemberegner.

Nemberegner kan ikke pålægges juridisk ansvar for tab af data som følge af brug af systemet.

Kasper Langmann

kasper@nemberegner.dk
22 21 73 21

Kasper har en passion for at gøre komplekse beregninger enkle og tilgængelige for alle. Kaspers tekniske know-how og hans fokus på brugervenlighed har været afgørende for udviklingen af Nemberegner.

Mikkel Sciegienny

mikkel@nemberegner.dk

Mikkel har en bred vifte af færdigheder og erfaringer, der spænder fra webdesign til projektledelse. Mikkels alsidighed og hans evne til at forbinde teknologi med forretningsmæssige behov har været afgørende for at drive udviklingen af Nemberegner.

Vil du have en nem tilbudsberegner?

Vi gør det til en leg at beregne selv de mest avancerede tilbud.

Kontakt os nu og hør hvad vi kan gøre for dig!

Klik og udfyld kontaktformularen!

Eller ring 22 21 73 21